Aanmaken nieuwe relatie/debiteur vanuit webwinkel-bestelling verbeterd

Bestellingen vanuit de webwinkel worden niet automatisch als definitieve order in de module Logistiek aangemaakt. Deze bestellingen moeten eerst worden gecontroleerd, aangevuld en verwerkt met de functie Webwinkel-bestellingen (MWPSHP). Vanuit deze functie is het mogelijk om op basis van de ingevoerde gegevens een nieuwe relatie/debiteur aan te maken.

In deze versie zijn diverse verbeteringen in het formulier doorgevoerd. Wanneer u bij een bestelling een nieuwe relatie wilt aanmaken, wordt voortaan het veld om de bestelling aan een bestaande relatie te koppelen niet meer getoond. Hierdoor kunt u duidelijker zien (en aangeven) wanneer een nieuwe relatie en/of debiteur wordt aangemaakt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.17