Aanmaakdatum, -tijd en gebruiker van tellijst voorraad geregistreerd

Vanuit controle-oogpunt zijn in de functies Genereren Tellijst (VGENTL) en Tellijsten (MTELLS) extra velden toegevoegd. Hierin worden de aanmaakdatum (vr50.am-dat) en de aanmaaktijd (vr50.am-tyd) van de tellijst vastgelegd en de gebruiker (vr50.gebruiker) die de tellijst heeft gegenereerd. Op deze manier is beter te herleiden wat de meest recente tellijst is. Na de upgrade kun je de nieuwe velden zelf aan je eigen weergave(n) toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.10