Aanmaakdatum/-tijd en gebruiker bij artikelen vastgelegd

De datum en tijdstip waarop een artikel is aangemaakt, worden vanaf deze versie automatisch vastgelegd. Daarnaast wordt ook de gebruikerscode bij het artikel opgeslagen. U kunt deze velden zelf in een (eigen) weergave opnemen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.16