Aanheftekst en slottekst opnemen in huurbevestiging

Met de functie Afdrukken Huurbevestigingen (VHUCON) kun je een huurovereenkomst afdrukken. In de AUTO-sjablonen die via formulierstroom (MFORMC) ‘lhob’ en ‘lhov’ worden gebruikt, zijn voortaan de (kop)velden <AISaanheftekst> en <AISslottekst> beschikbaar.

In deze velden wordt de tekst afgedrukt vanuit de velden Aanheftekst orderbevestiging (vk01.aanhef-obv) en Slottekst orderbevestiging (vk01.slot-obv) vanuit de functie Orders (MORDER) (in geval van huurorders en balieverhuurorders). Je kunt de nieuwe velden zelf naar keuze aan de AUTO-sjablonen toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.02