Aan-/verkoop verlof bij einde dienstverband verbeterd

Wettelijke verlofuren mogen nooit worden uitbetaald, behalve aan het einde van het dienstverband. Vanaf deze versie kunt u bij de medewerkers die uit dienst zijn (of gaan) ook de verkoop van wettelijke verlofuren registreren. Dit geeft u de mogelijkheid om bij een uitdiensttreding ook de wettelijke verlofuren te kunnen uitbetalen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.03