Aan-/verkoop verlof bij einde dienstverband verbeterd

Vanaf deze versie kunt u bij de medewerkers die uit dienst zijn (of gaan) ook de verkoop van verlof registreren. Dit geeft u de mogelijkheid ook na het verstrijken van de datum uit dienst de bovenwettelijke verlofuren uit te betalen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.02