​​Nieuwe actie voor handmatig matchen van alle transactieregels

Bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) kunnen transactieregels die geen inkoop- of verkoopfactuur betreffen, op basis van Matchregels (MMATCH) automatisch worden gekoppeld aan memoriaal journaalpostregels. Matchregels zijn gedefinieerde trefwoorden, waarbij is aangeven op welke grootboekrekening een transactie geboekt moet worden, op basis van de trefwoorden in de betaalspecificatie of het betalingskenmerk van de transactie.

In de browser met transactieregels kunt u met de actie Matchregel aanmaken snel en gemakkelijk een nieuwe matchregel aanmaken. Dit gebeurt op basis van de geselecteerde transactieregel. Hierna kunt u met de actie Matchregels op geselecteerde regel(s) toepassen de nieuwe matchregel ook direct toepassen op de geselecteerde transactieregel(s).

In deze versie is de nieuwe actie Matchregels op alle regels toepassen toegevoegd, waarmee u een nieuwe matchregel direct kunt toepassen op alle transactieregels in het elektronische bankafschrift. Deze actie is beschikbaar in de browser met transactieregels in de functies Elektronische Bankafschriften (MAFSCH).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.14