Evaluaties gemakkelijker versturen naar projectbetrokkenen
Nieuwe weergave voor aansluiting vrijgevallen onderhanden werk (OHW)
Kolom toegevoegd aan verwerkingsverslag ‘Nacalculeren Projecten’
Intellen verplichtingsbedrag in de projectbrowsers gewijzigd
Gebruik standaardteksten in projecten uitgebreid
Gebruik standaardteksten in standaardprojecten toegevoegd
Nieuw! Documenten bij Conceptfacturen (Projecten) opslaan
Toegekende subsidies direct vanuit (sub)project verwerken
Veld/kolom ‘bedrag korting’ toegevoegd
Versneld nieuwe tariefafspraak aanmaken met actie ‘Gehele tariefafspraak kopiëren’