Nieuw! Projectthema’s vastleggen bij projecten (NGO’s)
Inzicht in herkomst funds bij projecten (NGO-module)
Meer inzicht in partner commitments in periodes (NGO-module)
Onderhanden werk en dekking boeken voor partner commitments (NGO-module)
Shortcut ‘Subsidiemutaties’ toegevoegd bij projectfasen (NGO-module)
Einddatum bij subproject vastleggen (NGO-module)
Shortcut gewijzigd in actie ‘Subsidiemutaties weergeven’
Bij invoer calculatieregel bedrag direct verdelen over subsidiesoorten
Gereedheidspercentage automatisch bepalen op basis van totale kosten
Nieuw! Afwijkende cursusprijzen per lidmaatschapsgroep gebruiken