Meer inzicht in partner commitments in periodes (NGO-module)
Onderhanden werk en dekking boeken voor partner commitments (NGO-module)
Shortcut ‘Subsidiemutaties’ toegevoegd bij projectfasen (NGO-module)
Einddatum bij subproject vastleggen (NGO-module)
Shortcut gewijzigd in actie ‘Subsidiemutaties weergeven’
Bij invoer calculatieregel bedrag direct verdelen over subsidiesoorten
Gereedheidspercentage automatisch bepalen op basis van totale kosten
Nieuw! Afwijkende cursusprijzen per lidmaatschapsgroep gebruiken
Ook standaard factureringsschema genereren bij projecten met meerdere subsidiesoorten
Opdrachtbevestiging direct elektronisch versturen