Directe link naar aanmeldformulier cursus/evenement zichtbaar bij cursus
Extra velden in sjabloon (cursus)certificaat beschikbaar
Aparte default relatiegroep instellen voor nieuwe organisaties en personen
Bij Online Cursusaanmeldingen via REST API ‘sleutelgegevens bronsysteem’ meegeven
Filters toegevoegd bij ‘Online Cursusaanmeldingen’
Nieuwe naam module: ‘Cursussen en Evenementen’
Vrije velden beschikbaar bij ‘Project Issues/Issue Logs’
Projectdocumenten direct mailen naar Partners (NGO’s)
Inzicht in ‘Ordermutaties bemand verhuur’ bij project, subproject en projectfase
Subprojectnummer en projectfasenummer vergroot naar 4 posities