Besturing: Afboekingsredenen factuurregels toegevoegd
Tariefafspraken (bij één projectniveau) mogelijk
Calculatieregels van standaardproject overnemen (bij één projectniveau)
Prijsafspraken op medewerker/activiteit toegevoegd
Mogelijkheden bevestigingsmail online aanmelding cursus uitgebreid
Cursusbedragen inclusief of exclusief btw vastleggen
Btw berekenen over bedrag uit subsidie mogelijk
Verhuurkosten doorbelasten op projecten
Tekst in bevestigingsscherm online inschrijving per cursus instellen
Cursussen gericht in website(gedeelte)s tonen