Status subproject wijzigen bij aanmaken subproject
Online aanmelding cursussen door publieke bezoekers mogelijk
Documenten van specifieke (sub)map op detailpagina cursus tonen
Gemakkelijk wijzigen subprojectleider/projectfaseleider en accountmanager
Facturering: Afboekingsredenen factuurregels
Doorschuiven factuurregels conceptfactuur
Factuurregels conceptfactuur gemakkelijker raadplegen
Extra velden in sjabloon (cursus)certificaat beschikbaar
Tekst bevestigingsmail online aanmelding per cursus instellen
Besturing: Tekst op certificaat afdrukken