Bevestigen online aanmelding duidelijker getoond
Helpteksten per cursusonderdeel vastleggen
Snelle invoer projectissues
Nieuw! Vaste prijs-projecten factureren naar ‘afwijkende debiteur’
Nieuw! Externe reminders versturen voor openstaande acties bij subproject
Nieuw! Documenten vanuit subproject genereren op basis van AUTO-sjablonen
Aanhef vastleggen voor tweede contactpersoon
Extra velden in sjabloon (cursus)uitnodiging en deelnamebevestiging beschikbaar
Selectie op relatie toegevoegd aan ‘Afdrukken Certificaten’
Uitnodiging, deelnamebevestiging of certificaat per cursus of deelnemer afdrukken