Default voor crediteren bemand verhuurorder instellen
Overwerk op feestdagen instellen
Hyperlink geactiveerd voor ‘Inkooporder’
Afwijkende btw-code opgeven in order
Snel en gemakkelijk verhuurgegevens wijzigen
Medewerkers snel en gemakkelijk inplannen met ‘Reeks afspraken’
Bij invoer bemand verhuurorder algemene site aanmaken
Optie toegevoegd in ‘Parameters Strokenplanning’
Bulkartikelen als ‘toebehoren’ meeverhuren (bemand verhuur)
Medewerkersplanning opnieuw genereren vanuit order