Kenmerken bij lidmaatschappen vastleggen (vrije velden)
Kaderfuncties toegevoegd
Extra velden in factuursjabloon toegevoegd
Lidmaatschapsgroepen per (leden)bedrijf vastleggen
Velden ‘IBAN’ en ‘BIC’ toegevoegd
Meerdere aanmeldingen tegelijk verwerken
Facturering op basis van kalenderjaar
Veld ‘IBAN’ bij contributieregel toegevoegd
Kolommen in browser met lidmaatschappen toegevoegd
Opzegreden kunnen wijzigen