Dagboek/boekstuknummer verwerking bij declaratie vastleggen
Invoer van Nmbrs-id’s verbeterd
Werken met aanvragen voor aan-/verkoop verlof
Veld ‘Niet verwerkte uren’ bij uurbudgetten toegevoegd
Selectie op subafdeling toegevoegd
Filter op ‘subafdeling’ toegevoegd
‘Subafdeling’ toegevoegd
Veld ‘Correctie bovenwettelijke vakantie-uren’ bij normjaartaak
Onderscheid wettelijk en bovenwettelijk verlof
Nieuwe informatiebrowser Ziekteverzuim