Declaraties boeken op kostendrager mogelijk
Declaratiecode wijzigen bij controleren declaratie
Aan-/verkoop verlof bij einde dienstverband verbeterd
Invoeren van declaraties verbeterd
Verlofadministratie per kalenderjaar mogelijk
Aan-/verkoop verlof bij einde dienstverband verbeterd
Verbeterde koppeling tussen (sub)afdeling en department Nmbrs®
Uitdiensttreding medewerkers doorgeven aan Nmbrs®
Nieuwe functie: Importeren Loonjournaalposten vanuit Nmbrs®
Looncomponenten registreren en exporteren naar Nmbrs®