Gegevens van vrije velden afdrukken op personeelskaart
Medewerkers met roepnaam tonen in het smoelenboek
Declaratie boeken met kostendrager verbeterd
Gebruik vrije velden uitgebreid naar competenties en trainingen (medewerkers)
Rolprincipe op manager toegevoegd in de ‘Verlofaanvragen’
Nieuw veld correctiefactor bij medewerkers die tijdens het jaar in dienst of uit dienst gaan
Nieuw: Journaalposten per declaratie
Flexibele samenstelling naam medewerker
Exporteren van werktijden medewerkers naar Nmbrs® verbeterd
Afhandeling/verwerking van overwerkuren in Nmbrs® gewijzigd