Filter op ‘In/uit dienst’ toegevoegd
Veld ‘Medewerkerscode’ vergroot
Nieuw! Declaraties indienen in vreemde valuta
Medewerkers niet toestaan uren te verantwoorden in afgesloten jaren
Koppeling met Nmbrs® verbeterd
Normjaartaken met 2 decimalen vastleggen
Verjaardagen van medewerkers naar keuze wel of niet delen met collega’s
Link naar persoonlijke profiel van gebruiker/medewerker in Smoelenboek opgenomen
Actie ‘Anonimiseren’ bij de ‘Medewerkers’ toegevoegd
Declaratiedatum aanpassen