Toelichting afkeuring behouden bij opnieuw indienen declaratie
Nmbrs®-koppeling geüpgraded
Veld ‘Eigenaarsgroep’ verplaatst naar functie ’Medewerkerssoorten’
Alerts op basis van vervanger
Nieuw! Fiattering door vervangers mogelijk
Alert ‘Te fiatteren aanvragen aan-/verkoop verlof’ uitgebreid
Koppeling met ADP verwijderd
Koppeling tussen medewerkerssoorten en contracttypes HR2day gewijzigd
Uitbreiding alert ‘Openstaande ziekmeldingen’
Verlof voor (dag)deel beter zichtbaar in ‘Capaciteitsplanning’ en ‘Weekstaten’