Werken met vaste bijcoderingen in Grootboek
Validatie op lengte BIC-code toegevoegd
Factuuromschrijving inkoopfactuur automatisch geïmporteerd uit UBL-bestand
Nieuwe naam voor module ‘Declaraties (extern)’ -> ‘Vergoedingen (extern)’
Functionaliteit ‘Vergoedingen (extern)’ uitgebreid
Fiatteringsoptie toegevoegd aan ‘Vergoedingen (extern)’
Vrije velden beschikbaar bij ‘Vergoedingen’ en ‘Vergoedingsregels’
Extra status voor handmatig ingediende aangifte
Vrije velden beschikbaar bij ‘Handmatige Facturen’ en ‘Standaardfacturen’
Status van bankrekeningen crediteuren registreren