Herkenbaarheid van ingelezen journaalposten verbeterd
Nieuwe functie ‘Genereren Nulbudgetten’
Automatische matching transactieregels elektronische bankafschriften verbeterd
Nieuw! Uitbetalingsberichten mailen naar partners (NGO-module)
Verwijdercontrole geregistreerde inkoopfacturen aangescherpt
Nieuw! Naar keuze journaalposten inkoopfacturen wel/niet verdichten
Nieuw! Naar keuze journaalposten verkoopfacturen/ontvangsten wel/niet verdichten
Instellen maximaal aantal jaar vooruit boeken
Omschrijving in plaats van zoeknaam grootboekrekening getoond
Wereldbetalingen: Inzicht in inkoopfactuur bij ‘betaalbaargestelde posten’