Veld ‘actief’ toegevoegd bij ‘Rapportdefinities’ (Financieel verslaggenerator)
Historie ‘Wereldbetalingen’ raadplegen
Nieuwe actie ‘Inkoopfactuurverdeling verwerken’ (Crediteuren)
Veld ‘factuurbedrag’ niet meer gevuld bij boeking voorschot (Grootboek)
Bij importeren crediteuren direct KvK-nummer registreren
Gericht debiteuren omzetten naar facturering via eVerbinding
Elektronische facturering via eVerbinding verbeterd
Wijziging in afhandeling herwaardering vaste activa
Herkenbaarheid van ingelezen journaalposten verbeterd
Nieuwe functie ‘Genereren Nulbudgetten’