Uitbreiding selectie ‘Overzicht Waardeverloop Vaste Activa’
Nieuw! Vaste Activa meerdere keren kunnen herwaarderen
Veld ‘Referentie’ (handmatige factuur) vergroot naar 60 posities
Rekeningnummer betaling opnemen in betaalspecificatie voor crediteur
Automatische herkenning format elektronisch bankafschrift
Snel en gemakkelijk gehele kolom kopiëren (financieel verslaggenerator)
Elektronische facturering via eConnect verbeterd
Bijlagen elektronische factuur meegenomen in UBL-bestand
‘Controle Saldo Subadministratie Debiteuren’ voor meerdere afdelingen genereren
‘Analyse Saldo Subadministratie Debiteuren’ voor meerdere afdelingen genereren