Vanuit relaties/contactpersonen gemakkelijk service-contactpersoon aanmaken
Nieuw! Offerte en opdrachtbevestiging elektronisch versturen (met bijlagen)
Basisselectie op contactpersonen verbeterd
Basisselecties op mailingcodes, contributiegroepen en programma’s (donateurs) aangepast
BIK-code uit basisselectie mailings verwijderd
Importeren relatiebestand verbeterd
BIK-codes verwijderd
Flexibele controle op doublures mogelijk
Bezoek- of correspondentieadres van relatie/debiteur/crediteur tonen
Mailings: Nieuwe selectiemogelijkheden toegevoegd