Mergebestand genereren bij mailing per e-mail
Geadresseerden mailing-run ontdubbelen op basis van e-mailadres
Nieuw! Aan-/Afmelden voor Mailings op basis van mailingcodes
Koppeling met CommunicationMaster vervallen
Uitgebreid adres vastleggen bij personen
Verhuisbericht personen aangepast
Mailings: Geldigheidstermijn afmeldlink verlengd naar 31 dagen
Hyperlinks toegevoegd in de functie ‘Acties’
Gebruik standaardteksten in offertes uitgebreid
Mailings naar Tripolis overzetten verbeterd