Bedragvelden offertes vergroot naar maximaal 11 posities
Controle bij anonimiseren van relatiegegevens uitgebreid
Actie ‘Anonimiseren’ bij de ‘Relaties’ toegevoegd
Koppeling met Tripolis Dialogue verbeterd
Verbeterde bepaling default afzenderadres bij mailing per e-mail vanuit AllSolutions
(De)blokkeren van relaties per toekomstige datum mogelijk
Status mailing-runs toegevoegd
Koppeling met Tripolis uitgebreid
Gegevens van vrije velden afdrukken op relatiekaart
Mailingselectie op leeftijd toegevoegd (bij selectie van personen)