Vastleggen ID-nummer (bron)systeem bij relaties
Communiceren via prikbord bij telefoonnotities
Nieuw! Documenten bij telefoonnotities opslaan
Offertes: Filter op ‘Fiatteur’ toegevoegd
Functie ’Verwijderen Campagnes’ verwijderd
Wijziging accountmanager doorvoeren in niet-actieve relaties
Snel en gemakkelijk factuur voor abonnement afdrukken
Btw-nummer toegevoegd bij relaties
Nieuwe synchronisatie-optie toegevoegd in Parameters CRM
Naam ‘MailPlus’ gewijzigd in ‘Spotler/MailPlus’