Product bij offerte toegevoegd
Kolommen/filters in browser met aanvragen toegevoegd
Kolom in browsers met relaties toegevoegd
Hulpvragen uitgebreid
Koppeling met MailPlus Marcom
Automatische datavalidatie en –verrijking via Webservices.nl
Hulpvragen en dossierbehandelingen
Hulpvragen en dossierbehandelingen
Metasearch op relaties uitgebreid
Instellingen en algemene tabellen hulpvragen en dossierbehandelingen