Einddatum actie gelijk maken aan werkelijke actiedatum
Notitieveld toegevoegd bij standaard acties
Nieuw! Meerdere vervolgacties met dezelfde startdatum vastleggen
Tekst in bevestigingsscherm per webformulier instellen
Maximum aantal dubbele relaties tonen bij controle op doublures
Vertalingsoptie toegevoegd aan ‘Actiecodes’
Nieuwe contactpersonen toevoegen in functie ‘Relaties: Contactpersonen’
Inzicht in prijsafspraken bij relaties
Verbetering promoveren offerte/proposal tot project (NGO-module)
Filter toegevoegd op status ‘Actief’ bij Abonnementen