Shortcut ‘Werkzaamheden’ toegevoegd
Gemakkelijk herkennen configuratiegegevens
Gemakkelijk inzoomen op ‘artikel’ bij configuraties
Nieuw! Importeren Configuraties en Sites
Centrale ‘thuisbasis’ instellen voor configuraties
Nieuw! Automatisch nummeren configuraties
Labels debiteur(on)afhankelijke sites aangepast naar ‘Algemene sites’ en ‘Debiteursites’
Keuzes voor werken met ‘debiteur onafhankelijke sites’ uitgebreid
Service-contactpersoon automatisch gedeactiveerd bij uitdienst relatie
Verbeteringen in de functie ‘Sites’