Planningsperiode wijzigen
Snel overzicht van planning medewerker met het overzicht in planbord
Meer inzicht met nieuw veld ‘Niet verwerkte uren’ bij week-/maandverdeling planning
Jaarplanning op bedrijfsniveau raadplegen
Raadplegen planningsregels vanuit jaarplanning verbeterd
Filter op ‘subafdeling’ toegevoegd
Inplannen buiten planperiode