Nieuwe actie ‘alle rapportages verwijderen’
Beter inzicht in opname snapshots op actieve pagina’s
Verbetering aanpassing/opschoning snapshots per bedrijf/afdeling
Nieuwe weergave op afdelingscode voor ‘genereerde rapportages’
Nieuw! Instellen interval voor bewaren historie snapshots
Beheer rapportagehistorie verbeterd
Autorisatie op exporteren van gegevens vanuit rapportages aangescherpt
Nieuwe formule ‘count-days’ voor het berekenen van het aantal (werk)dagen
Beter inzicht in de uitvoering van snapshots
Direct inzicht in opname snapshots op pagina’s