Worden verlofbudgetten automatisch meegenomen naar volgend jaar?

Wanneer een werknemer aan het einde van het jaar verlof over heeft, kan hij/zij die (afhankelijk van de gemaakte afspraken) meenemen naar het volgende kalenderjaar.

Verlofactiviteiten stel je in Allsolutions eenmalig in. Dit doe je in de Parameters HRM (MAPPAR) in het onderdeel Verlofactiviteiten. Op basis van deze verlofactiviteiten kunnen de jaarlijkse verlofbudgetten voor de medewerkers (MBGTVA) worden gegenereerd.

Bij de volgende verlofactiviteiten wordt het eindsaldo van het voorgaande jaar automatisch als beginstand meegenomen naar het nieuwe kalenderjaar:

  • Vakantie-uren (ap90.aktkd-vrl-vakantie)
  • Leeftijdsverlof (ap90.aktkd-vrl-leeftijd)
  • Verlof diversen 1, 2 en 3 (ap90.aktkd-vrl-div, ap90.aktkd-vrl-div2 en ap90.aktkd-vrl-div3)
  • Verlof uit overwerk (ap90.aktkd-vrl-ovw).

Bij de overige verlofactiviteiten wordt het eindsaldo van het voorgaande jaar NIET automatisch als beginstand meegenomen naar het nieuwe kalenderjaar. Voor deze verlofactiviteiten kun je het beginsaldo handmatig invullen via de verlofbudgetten (shortcut) bij de betreffende medewerker(s) (MPERSO).