Worden de inlogpogingen in het systeem gelogd?

De functie Informatie Inlogpogingen (ILOGPG) geeft inzicht welke gebruikers in de omgeving hebben geprobeerd in te loggen en of dit gelukt is. In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) stel je in hoe lang deze registratie van de inlogpogingen wordt bewaard (veld Aantal maanden bewaren inlogpogingen in het onderdeel Inloggen).

Ook de inlogpogingen via de REST API worden hier geregistreerd.