Worden inlogpogingen in het systeem gelogd?

De functie Informatie Inlogpogingen (ILOGPG) geeft inzicht welke gebruikers in de omgeving hebben geprobeerd in te loggen en of dit gelukt is. Ook de inlogpogingen via de REST API worden hier geregistreerd.

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) stel je in hoe lang deze registratie van de inlogpogingen wordt bewaard (veld Aantal maanden bewaren inlogpogingen in het onderdeel Inloggen). We raden aan om deze informatie niet langer dan 12 maanden te bewaren.