Werken met een centraal adressenbestand

In de Parameters CRM (MMAPAR) kun je aangeven of je wilt werken met een centraal adressenbestand. Als je hiervan gebruik maakt, dan worden bij de aanmaak van crediteuren, debiteuren en medewerkers vanuit de relatie de adres- en contactgegevens automatisch gevuld/overgenomen. Het gaat dan om de volgende velden:

  • Afdeling
  • Subafdeling
  • Straat
  • Nummer
  • Appendix
  • Postcode
  • Plaats
  • Land(code)
  • Telefoonnummer
  • Faxnummer

Wanneer je werkt met een centraal adressenbestand, kunnen deze gegevens in principe alleen vanuit de relatie worden aangepast. Wanneer je de gegevens ook wilt wijzigen vanuit de debiteur, crediteur of medewerker, dan kun je dit specifiek aangeven in de parameters. Hier zet je dan (naar keuze) de volgende vinkjes ‘aan’: