Welk e-mailadres wordt gebruikt in een mailing-run?

Het e-mailadres van een contactpersoon in een mailing-run wordt bepaald volgens de volgende prioritering:

  • Wanneer bij contactpersoon een e-mailadres is ingevuld, dan wordt deze gebruikt.
  • Wanneer bij de persoon een e-mailadres is ingevuld, dan wordt deze gebruikt.
  • Wanneer bij de organisatie een e-mailadres is ingevuld, dan wordt deze gebruikt.