Waarom worden de normjaartaken niet gegenereerd?

Hebben medewerkers in een nieuw jaar al verlofuren geregistreerd? Dan kan het voorkomen dat bij het draaien van de functie Genereren Normjaartaken (VGENNT) voor deze medewerkers geen normjaartaken meer worden gegenereerd. Er is dan namelijk al een normjaartaak record bij de medewerkers aanwezig en deze wordt dan niet meer overschreven.

Met de functie Verwerken Planningsjaren (VPLNJR) kun je dan voor de betreffende medewerkers alsnog de normjaartaakgegevens aanmaken.