Verzamelfacturen mogelijk voor materieel- en bemand verhuur

Het is mogelijk om verzamelfacturen te genereren voor materieel- en bemand verhuur. Hiervoor is in de Parameters Verkopen (MVKPAR) het veld Facturen materieel- en bemand verhuur verzamelen beschikbaar (in het onderdeel Bemand verhuur). 

Goed om te weten: Als deze optie geactiveerd wordt, dan is het verplicht dat de dagboeken verkoop van materieel- en bemand verhuur gelijk aan elkaar zijn. 

Verzamelfacturen inzien vanuit ‘orders’

Vanuit de functie Orders (MORDER) kun je via de shortcut Facturen deze bekijken. Zo kun je makkelijk terugzien in welke verzamelfactuur de order is meegenomen. (Deze shortcut is alleen beschikbaar voor bemand verhuur- en materieelverhuurorders.)