Verplicht vastleggen fiatteur of autorisatieroute

In de Parameters Crediteuren (MKRPAR) is in het onderdeel Inkoopfacturering – fiattering het veld Fiatteren inkoopfacturen verplicht aanwezig. Met dit veld kun je aansturen dat bij het inboeken van een inkoopfactuur verplicht een fiatteur en/of een autorisatieroute opgenomen moet worden. Als deze parameter geactiveerd is, mogen beide velden bij het inboeken dus niet meer leeg zijn. De factuur moet dan minimaal door een of meerdere fiatteurs worden goedgekeurd voordat deze op de betaaladvieslijst terecht kan komen Dit betekent ook dat er altijd minimaal een fiatteur in de autorisatieroute aanwezig moet zijn. (Als je de autorisatieroute wijzigt, mag je de laatste fiatteur dus ook niet meer verwijderen.)