Verkoop van verlof bij einde dienstverband

Tijdens het dienstverband mogen wettelijke vakantiedagen nooit worden afgekocht. Dat is alleen toegestaan bij de bovenwettelijke vakantiedagen.

In AllSolutions kun je bij de medewerkers die uit dienst zijn (of gaan) ook de verkoop van verlof registreren. Dit geeft je de mogelijkheid ook na het verstrijken van de datum uit dienst de bovenwettelijke verlofuren uit te betalen.

Wettelijke verlofuren mogen niet worden uitbetaald, behalve aan het einde van het dienstverband. Je kunt bij de medewerkers die uit dienst zijn (of gaan) ook de verkoop van wettelijke verlofuren registreren. Dit geeft je de mogelijkheid om bij een uitdiensttreding ook de wettelijke verlofuren te kunnen uitbetalen.