Status werkorder

Vanuit een helpdeskmelding, assemblageorder en ‘bemand verhuur’ kan automatisch een werkorder (MWORDE) ontstaan.

Een werkorder is de registratie van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan een object in het systeem. In een werkorder wordt onder meer vastgelegd voor welk object werkzaamheden worden uitgevoerd, welke werkzaamheden er precies worden gepleegd en wanneer. Werkorders kunnen handmatig worden aangemaakt, maar zij kunnen ook het automatische gevolg zijn van bijvoorbeeld helpdeskmeldingen: wanneer in de gelijknamige functie een helpdeskmelding wordt ingevoerd, wordt op de achtergrond automatisch een werkorder aangemaakt. Voor werkorders kunnen eventueel werkopdrachten worden aangemaakt. Een werkopdracht komt overeen met het document dat wordt meegegeven aan de medewerker die de werkzaamheden gaat uitvoeren en waarop de werkzaamheden zijn gespecificeerd.

Er wordt bij de bepaling van de status van een werkorder rekening gehouden met de instellingen van de bijbehorende werkordersoort (MWOSRT). Op basis van de daar aanwezige instellingen voor het afdrukken van de opdrachtbevestiging en de werkopdracht, krijgt de werkorder de status 10 (wacht op afdrukken opdrachtbevestiging), 21 (wacht op afdrukken werkopdracht) of 22 (wacht op verantwoording).

Een werkordersoort kan worden gekoppeld aan contractsoorten en werkorders en heeft tot doel de afhandeling van een werkorder of contract aan te sturen. De werkordersoort bepaalt:

  • of werkzaamheden onder garantie worden uitgevoerd
  • of werkzaamheden aan een externe of interne debiteur worden gefactureerd, of dat ze in het geheel niet moeten worden gefactureerd
  • of kosten mogen worden geboekt
  • welke grootboekrekeningnummers (en eventueel kostendragers, afhankelijk van de parameters) worden gehanteerd bij de journalisering in het grootboek

Werkordersoorten zijn bedrijfsgebonden.

LET OP: een werkopdracht kan alleen worden afgedrukt bij een werkorder waarvan de status actief is. Bij niet actieve werkorders kunnen geen werkopdrachten worden afgedrukt.