Systeemvariabelen gebruiken bij suggest-definities

Met de functie Suggest-definities (MSUGGE) kun je de instellingen van de suggest-functionaliteit onderhouden. Dit zijn de suggesties die bij het invullen van een veld worden getoond. De suggest-definities worden standaard door AllSolutions uitgeleverd. Wanneer je wilt dat een suggest op een bepaalde plek anders werkt, kun je dit met deze functie inregelen.

In de suggest-definities kun je een koppeling maken naar een extra tabel. Hiermee kun je ervoor zorgen dat informatie uit een bijbehorende tabel in de suggest wordt getoond. Of dat de suggest alleen de records uit de gekoppelde tabel toont. Hiermee kun je bijvoorbeeld bij de suggest op projecten ook de naam van de bijbehorende debiteur laten tonen (door een koppeling met de debiteurentabel). Of in de weekstaat van een medewerker ervoor zorgen dat de suggest alleen de activiteiten toont waarvoor de medewerker is geautoriseerd (via een koppeling met de ab07: de autorisatietabel van medewerkers en activiteiten).

De informatie uit de extra tabel kun je alleen aanvullend in de suggest laten opnemen. Je kunt dus niet zoeken op de velden uit de gekoppelde tabel. Als je bijvoorbeeld bij de suggest op een project de naam van de debiteur hebt toegevoegd, kun je de projecten niet op basis van de debiteurnaam zoeken.

Wij raden je aan eventuele toevoegingen en aanpassingen in de suggest-definities altijd met jouw consultant af te stemmen, zodat de koppeling op een efficiƫnte manier via de juiste indexen wordt gelegd.