Standaard acties definiëren

In de functie Actiecodes (MAKTIE) kun je allereerst standaard acties definiëren. Hierbij is het mogelijk om acties in te delen in Actiegroepen (MAKTGR) waarbij je Actie-onderwerpen (MAKTON) kunt vastleggen. Op deze manier kun je bepaalde acties clusteren om een workflow samen te stellen. En deze gemakkelijk monitoren, bijvoorbeeld in de vorm van een (grafische) rapportage.

Bij de standaard acties kun je eventueel direct vervolgacties vastleggen, naar keuze bij invoer van de actie, of bij het afsluiten van de actie. En ook een generieke medewerker vastleggen die de acties moet opvolgen. Zo kun je gemakkelijk seriële of parallelle processen inrichten in je systeem. En kunnen mensen, bronnen en tijd zo effectief mogelijk worden ingezet.

Goed om te weten: In de Parameters CRM (MMAPAR) kun je instellen of je bij acties met dagen of werkdagen wilt werken. In het laatste geval houdt het systeem bij de bepaling van de doorlooptijd van een actie rekening met dagen die in een weekend vallen en met feestdagen (MFEEST).