Tarieven gebruik REST API

Voor het gebruik van de REST API is een bepaalde capaciteit op ons platform voorzien, gebaseerd op een gemiddeld gebruik. Als het gebruik echter boven dit gemiddelde uit gaat lopen, dan moet hiervoor extra hardware worden ingezet of extra capaciteit worden ingekocht. Daarom zijn er aan een gebruik dat (veel) hoger ligt dan gemiddeld, kosten verbonden.

Gebruik van de REST API is gratis tot 20.000 calls per maand (240.000 calls per kalenderjaar). Daarboven betaal je een bedrag naar rato van het aantal aanroepen dat via de REST API wordt uitgevoerd.

Van Tot Tarief
per kalenderjaar
Facturering
per maand
0 240.000 gratis nvt
240.001 500.000 € 3.000,= € 250,=
500.001 1.000.000 € 6.000,= € 500,=
1.000.001 5.000.000 € 9.000,= € 750,=
5.000.001 15.000.000 € 12.000,= € 1.000,=
15.000.001 > … grotere volumes
op aanvraag
Tarieven exclusief btw

Blijkt gedurende het jaar (of aan het eind van het kalenderjaar) dat het verbruik meer of minder is dan ingeschat? Dan worden de tarieven aangepast en/of verrekend.

REST API activeren?

Heb je interesse in de REST API en/of wil je hiervan gebruik gaan maken? Neem dan contact op met je accountmanager of consultant.

Op het gebruik van de REST API zijn voorwaarden van toepassing. Deze gebruiksvoorwaarden vindt je op deze pagina. Door het gebruik van de REST API geef je aan akkoord te zijn met deze voorwaarden.