Pagina’s opnemen in het ‘Meer info’ onderdeel

Je kunt tekstpagina’s bij functies toevoegen via het onderdeel Meer info rechts in het scherm. Bijvoorbeeld voor het geven van extra uitleg bij een functie. Of om aan te geven in welk onderdeel van de workflow de functie wordt gebruikt.

Het koppelen van pagina’s gaat snel en gemakkelijk. Start allereerst de functie waarbij je een pagina wilt opnemen. Rechts in het scherm vind je het onderdeel Meer info.

  • Klik hier op het aangegeven icoon. Het scherm Gekoppelde pagina’s wordt geopend.
  • Klik bovenin het scherm op de + knop om één of meerdere pagina’s toe te voegen. (Je hebt daarbij ook de optie voor het toevoegen van een externe link.)
  • Selecteer nieuwe pagina (of nieuwe externe link)
  • De eerste pagina (of link) die je aanmaakt, start met volgnummer 1. De volgende met volgnummer 2 etc. Uiteraard kun je door het volgnummer aan te passen zelf de volgorde waarop de pagina’s worden getoond bepalen.
  • Selecteer de gewenste pagina.
  • Klik op Opslaan + lijst.
  • Wil je meteen nog meer pagina’s koppelen, klik dan op Opslaan + nieuw.

Via de in de tekstpagina opgegeven beveiligingszone wordt bepaald welke gebruikers de pagina kunnen zien. Om de pagina te tonen, hoeft de gebruiker alleen maar op de paginatitel in het onderdeel Meer info te klikken.

Wanneer je in de pagina een menu hebt opgenomen, worden de bijbehorende menuonderdelen aan de linkerkant van het scherm getoond. Bijvoorbeeld wanneer je een pagina hebt gekoppeld die onderdeel uitmaakt van een bepaalde workflow of werkproces.