Ouderdomsanalyse-overzicht debiteuren

Met de functie Ouderdomsanalyse-overzicht Debiteuren (POUDAD) kun je een overzicht maken van de openstaande posten debiteuren per een bepaalde datum (facturen die nog niet (volledig) zijn betaald). Je kunt hierbij een uitsplitsing maken naar ouderdom. De volgende velden zijn in ieder geval van toepassing:

 • Soort mutatie: alle mutaties
 • Minimum debiteurensaldo: 0,00
 • Peildatum: gewenste datum
 • Selectie op basis van: factuurdatum
 • Minimum aantal dagen oud: 0
 • Inclusief mutaties na peildatum: nee
 • Mutaties t/m boekjaar/periode: 9999/99.

Daarnaast kun je via deze functie een aansluiting maken met het debiteurensaldo in het grootboek. De volgende velden zijn hierbij in ieder geval van toepassing:

 • Soort mutatie: alle mutaties
 • Minimum debiteurensaldo: 0,00
 • Peildatum: 31/12/9999
 • Minimum aantal dagen oud: 0
 • Mutaties t/m boekjaar/periode: gewenste periode invullen.