Op welke pagina’s staan snapshots?

In de functie Snapshots (MSNAPS) is de kolom Getoond op pagina’s beschikbaar. Op deze manier kun je direct in de weergave zien of de rapportage op een pagina is opgenomen. Deze kolom geeft alleen ‘Ja/Nee’ aan om te laten zien of de snapshot ergens wordt getoond. En dus niet waar de snapshot wordt gebruikt. Dit is interessante informatie om te kunnen bepalen of een snapshot mogelijk kan worden verwijderd.
Via de shortcut Pagina’s bij de functie Snapshots (MSNAPS) kun je vervolgens raadplegen op welke pagina de snapshot precies wordt gebruikt.

Zijn in je omgeving eigen weergavesets voor de snapshots aanwezig? Dan kun je het veld h-pagina zelf aan je weergaven toevoegen.

Wordt een snapshot niet meer op een (start)pagina getoond? Dan raden we je aan om deze te deactiveren en te verwijderen. Dit zorgt ervoor dat de database van je omgeving niet onnodig groot wordt, wat de performance ten goede komt. Ook kunnen upgrades hierdoor sneller worden uitgevoerd en is je omgeving korter uit de lucht.