Offerte en opdrachtbevestiging elektronisch versturen (met bijlagen)

Het is mogelijk om offertes en opdrachtbevestigingen (module CRM) per e-mail naar de relatie te versturen, inclusief eventuele bijlagen en/of specificaties. Hiertoe is in de Offertes (MOFFER) het onderdeel Elektronisch verzenden aanwezig, waarin je dit (per offerte) kunt activeren. Ook kun je hier het e-mailadres opgeven waarnaar de offerte en opdrachtbevestiging wordt verstuurd. 

Wanneer je bijlagen met de offertes en/of opdrachtbevestigingen wilt meesturen, maak je in de functie Mappen (MBDMAP) de map(pen) en/of submap(pen) aan waarin je de bijlagen wilt opslaan/klaar zetten. Deze map(pen) koppel je vervolgens aan de entiteiten OfferteRelatie en Debiteur en eventueel de entiteit waarvoor de offerte geldt. Dit geeft je de mogelijkheid om de bijlage(n) bij de offerte ook op deze locaties in te zien. Verder geef je via de shortcut Autorisatie aan welke gebruikers(groepen) toegang mogen hebben tot de map(pen).

In de functie Formulieren (MFORMC) geef je bij de formuliercodes Offerte marketing (moff) en/of Opdrachtbevestiging marketing (mobv) in het onderdeel Bijlage(n) bij elektronisch versturen aan in welke map en/of submap de bijlagen worden klaargezet. Bij de offerte kun je vervolgens de gewenste bijlagen uploaden en archiveren.

In het selectiescherm van de functies Afdrukken Offertes (VOFFER) en Afdrukken Opdrachtbevestigingen (VOPDBV) is het veld E-mail versturen naar relatie toegevoegd. Met dit veld geef je aan of je de geselecteerde offertes daadwerkelijk per e-mail wilt laten versturen. Dit geeft je de mogelijkheid om hier flexibel mee om te gaan.