Numerieke velden met of zonder decimalen in de weergave tonen

In de weergaven worden bedragen doorgaans met twee decimalen getoond. Dit is niet altijd gewenst. Daarom is bij numerieke kolommen het veld Afwijkend formaat beschikbaar. In dit veld kun je het gewenste formaat van de kolom opgeven, bijvoorbeeld:

->>>,>>9 (zonder decimalen) in plaats van ->>>,>>9.99 (met decimalen).

Ter toelichting: In de aansturing van de software wordt voor de decimaalnotatie een punt gebruikt zoals in Engelstalige landen gebruikelijk is.

Het veld is beschikbaar wanneer je een kolom in de weergave bewerkt (dus nog niet bij het aanmaken). Op deze manier kun je gemakkelijk bedragen zonder decimalen in de browser tonen zonder hiervoor formulekolommen te hoeven opnemen.

Daarnaast zorgt het systeem er nu ook voor dat vraagtekens in de weergave worden voorkomen: Als het systeem een waarde van een kolom niet op basis van het standaard- of afwijkende formaat kan tonen, wijzigt het framework automatisch het formaat zodat de waarde alsnog kan worden getoond.