Nulstellen beginsaldo btw-rekeningen

Na het afsluiten van een boekjaar (zie eindejaarsafsluiting) kun je de btw-(grootboek)rekeningen op nul stellen met de functie Nulstellen Beginsaldo Btw-rekeningen (VBTWNL). Je vindt deze functie in het menu Financieel > Afsluitingen.

In deze functie geef je het jaar in waarin je de mutaties van de btw-rekeningen (die op nul moeten worden gesteld) plaats wilt laten vinden. Dus wanneer je de btw-rekeningen over 2023 op nul wilt stellen, geef je 2024 periode 1 in. Het systeem neemt dan de stand van 2023 periode 12 en de boekingen vinden dan plaats in 2024 periode 1.

Voer de functie in eerste instantie uit zonder deze te verwerken (veld Verwerken uit), zodat je kunt controleren of het resultaat volgens verwachting is. Dan heb je nog de mogelijkheid om correcties door te voeren voorafgaand aan definitieve verwerking.

Bij het verwerken van het nulstellen van de btw-rekeningen is het volgende van belang:

  • Gebruik een dagboek van het type Beginbalans Grootboek.
  • In het veld Grootboekrekening betalingsverschil kiest u een grootboekrekening van het type Balans’, bijvoorbeeld ‘Nog te betalen kosten’. *)

Na verwerken van het nulstellen moet je het geboekte betalingsverschil via memoriaal overboeken naar de grootboekrekening Betalingsverschil (type Verlies & Winst). Je kunt kiezen of je dit in het afgesloten boekjaar (periode 99) doet of in het huidige boekjaar.

*) Als in het veld ‘Grootboekrekening Betalingsverschil’ een grootboekrekening van het type ‘Verlies & Winst’ wordt gebruikt, dan ontstaat op een V&W-rekening een beginsaldo in periode 0 en dat is ongewenst.